Zobrazujeme akce z Vaší lokality: Houston, United States

Hodnocení ekonomické udržitelnosti pěstování kávy

Dlouhotrvající nízké ceny na světových trzích s kávou by v budoucnu mohly ohrozit nabídku kvalitní zelené kávy a mít negativní dopad na pěstitele. Vyplývá to ze studie Mezinárodní organizace kávy (ICO).

Mezinárodní organizace kávy (ICO, International Coffee Organization) vydala 15. září studii, která analyzuje situaci dlouhodobě nízkých cen kávy na světových trzích a rostoucí náklady na její pěstování. Tato studie s názvem Hodnocení ekonomické udržitelnosti pěstování kávy byla předložena na zasedání rady ICC (International Coffee Council) v Londýně, které proběhlo 19.-23. září. 

 

Jak se zmiňují autoři studie, ceny kávy na komoditních trzích jsou již od loňského roku pod dlouhodobým desetiletým průměrem. Zároveň ale rostou náklady spojené s produkcí, a to například také kvůli vyšším mzdám. Při extrémně nízkých výkupních cenách není výjimkou, že farmáři nechají kávu raději shnít, protože se jim z výkupních družstev nevrátí ani tolik, aby zaplatili sběračům (tato situace nastala před dvěma lety v Kolumbii).

 

Obavy o budoucí nabídku zelené kávy jsou oprávněné, protože nízké výkupní ceny a složitá situace s financemi vede farmáře k rozhodnutím, která mají velký vliv do budoucna. Může se stát, že díky malým výnosům nebudou farmáři schopni investovat dostatečné peníze do obnovy rostlin nebo technologie případně do hnojení a jiných produkčních vstupů, a to může následně ovlivnit sklizeň v příštích letech. Někteří mohou své farmy kvůli nejistotě úplně opustit a změnit své podnikání nebo vykácet kávovníky a nasadit jiné, výhodnější plodiny. Samozřejmě chvilku potrvá, než se tyto změny projeví v nabídce, ale v závěru se promítnou i do cen pro koncové zákazníky.

 

Stejně jako může být touto situací ovlivněna kvantita, také kvalita zelené kávy může utrpět. V současnosti je trh s výběrovou kávou ovládán odrůdou arabika, ale jak je známo canephora neboli robusta má větší výnosy a je odolnější vůči škůdcům. Dá se tedy předpokládat, že se mnohý farmář (pokud mu to klimatické podmínky dovolí) rozhodne k částečné nebo úplné změně pěstované odrůdy protože velká část kávy, která se na světě dnes pěstuje, je obchodována jako komoditní káva.

 

Obecně vzato, pěstování kávy není vůbec jednoduché. Farmáři jsou takzvanými cenovými příjemci a jsou tedy opravdu závislí na výkupních cenách určených světovým trhem s komoditami. V případě výběrových káv je pro ně situace poněkud příjemnější, protože díky mnohem vyšší kvalitě pěstované kávy a přímým vztahům se svými odběrateli mohou některé obchody uzavřít předem a mít tak jistotu, že se jim vrátí peníze investované do náročných procesů. Nicméně trh s výběrovou kávou tvoří jen malý zlomek celého kávového světa, a to jak na straně produkční, tak i spotřební.

 

Ve zmiňované studii se z důvodu nedostatku porovnatelných dat zkoumaly konkrétní případy Kolumbie, Kostariky, Brazílie a Salvádoru a byla provedena případová studie afrických zemí jako Etiopie, Tanzánie, Burundi. I z tohoto zlomku dat se daly vyvodit některé závěry ohledně výnosů a nákladů.  „Kolísání v zisku mezi jednotlivými sledovanými roky může být vysvětleno zejména dvěma proměnnými – změnami ve výnosech a změnami v cenách placených farmářům, s tím že druhý zmiňovaný faktor má větší vliv.“ (citace studie) A jakou předpovídají autoři budoucnost? Hrozí podle nich, že se pěstování kávy bude přesunovat do oblastí s konkurenční výhodou jako je Brazílie (díky mechanizaci jsou v Brazílii nižší náklady, a to zejména u velkých plantáží), což ale může vést k ještě větší volatilitě cen kávy vzhledem ke zvýšení rizika dopadů vlivů počasí. Když například v roce 2014 bylo v Brazílii nečekané období sucha, klesla produkce kávy a ceny kávy tím kvůli nedostatku této suroviny vyletěly nahoru. Bohužel, v době globálních změn v počasí se dají podobné úkazy očekávat spíše častěji.

 

Závěrem snad jen doporučení pro všechny milovníky kávy. Pijte kávu, dokud můžete a oceňujte ji při každém šálku. Jaký to je vlastně malý zázrak, že vám přistála do ruky...

 

 

 

Text: Tereza Prejdová, zahraniční zpravodajství Kávových Listů

Foto: www.coffeedetective.com 

Zdroj: www.ico.org
Komentáře ke článku Přidej vlastní komentář k článku

Přečtěte
si také

Aktuální
zprávy

Den kávy ve Zlíně už tento víkend!

Třetí ročník Dne kávy se uskuteční v rámci KávaFestu v sobotu 20. října v prostorách kongresového centra Zlín. Velký svátek milovníků kávy se letos pochlubí novými prostory i množstvím kávových zážitků.

Zobrazit článek
Sdílejte kávu s přáteli
Najdete nás na facebooku
Kávové listy na Facebooku